Ons netwerk

Het netwerk van JANN verbindt jonge ambtenaren, overheden en andere organisaties met elkaar. Ze zijn allemaal verbonden met het idee dat jonge ambtenaren de overheid toekomstbestendiger maken. 

Onze leden

De leden van JANN willen de overheid dagelijks een stukje beter maken. We hebben meer dan 400 leden. Ze werken voor gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties of rijksdiensten in Groningen, Friesland en Drenthe. 

Interne netwerken

Steeds meer overheidsorganisaties hebben een intern jongerennetwerk. Deze netwerken bieden een belangrijk podium voor de waardevolle stem van jonge ambtenaren. JANN heeft contact met deze netwerken. Samen organiseren we activiteiten om jonge ambtenaren met elkaar te verbinden. 

Partners

Naast de werkgevers van onze leden, werken we ook samen met andere organisaties. Ook deze organisaties staan achter het verhaal van JANN. Op dit moment werken we samen met A&O fonds Gemeenten, GOA publiek, Younglink en Futur

Onze sponsoren

 Om activiteiten te kunnen organiseren voor onze leden zijn wij afhankelijk van onze sponsoren. Wij zijn hen dan ook dankbaar voor hun bijdrage. Hieronder de organisaties waar wij de afgelopen jaren op mochten rekenen.

"De publieke sector heeft bevlogen mensen nodig die Nederland mooier willen maken. Mensen die de vragen durven te stellen die er toe doen én met nieuwe perspectieven en antwoorden komen. Precies dat is wat juíst jonge ambtenaren in zich hebben.

Vijftien jaar geleden heb ik JANN opgericht om hun impact in Noord-Nederland te bundelen en versterken. Door samenwerking, door van elkaar te leren én door hen de positie te geven om het verschil te maken."


Siebren van der Berg

Oprichter JANN en gemeentesecretaris gemeente Smallingerland